Met ingang van 1 januari 2021 werd het overdrachtsbelastingtarief al verhoogd van 6 naar 8%. De regering heeft aangekondigd dit tarief met ingang van 1 januari 2023 nog verder te verhogen naar 9%.

Verhoging
Bij het aanschaffen van een onroerende zaak is overdrachtsbelasting verschuldigd. Vanaf 1979 tot en met 2020 bedroeg het tarief van deze overdrachtsbelasting 6%, maar met ingang van 1 januari 2021 is dit verhoogd naar 8%. Vanaf 2023 wordt dit tarief dus nog verder verhoogd naar 9%.

Tarief 8% of 9%?
Heffing van overdrachtsbelasting vindt plaats op het moment dat de notariële akte van levering wordt opgemaakt. Dit betekent dat als je een aankoop van een onroerende zaak in 2022 doet, maar de notariële levering in 2023 plaatsvindt, je dus 9% overdrachtsbelasting betaalt.

Tip! Lukt het niet om in 2022 notarieel te leveren, dan kan een Groninger-akte in 2022 uitkomst bieden. In zo’n akte wordt afgesproken dat de eigendom van een onroerende zaak al wel wordt geleverd, maar de koopprijs nog niet wordt betaald. Bij niet betalen komt de eigendom automatisch weer toe aan de verkoper. Overweeg bij een Groninger-akte wel of de extra kosten van zo’n akte opwegen tegen het tariefvoordeel van 1% dat daarmee behaald kan worden.

Tarief 2% of een vrijstelling
Als een natuurlijke persoon een woning verkrijgt die hij of zij als hoofdverblijf gaat gebruiken, geldt onder voorwaarden een lager overdrachtsbelastingtarief van 2%. Dit tarief blijft ook vanaf 2023 2%.

Tip! Voor starters (vanaf 18 jaar tot 35 jaar) kan in zo’n geval zelfs een vrijstelling overdrachtsbelasting gelden. Ook hiervoor gelden voorwaarden. Laat je hierover goed informeren.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.