Wanneer u in schooljaar augustus 2018 – juli 2019 een praktijk- of werkleerplaats heeft aangeboden, kunt u wellicht in aanmerking komen voor de Subsidie Praktijkleren. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2.700,- per leerling per schooljaar.
De subsidie wordt tot 2023 jaarlijks beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Bij overschrijding van het beschikbare subsidiebudget wordt deze evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen.

Subsidie aanvragen
Wanneer u voldoet aan de gestelde voorwaarden, kunnen wij de subsidieaanvraag voor u indienen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Heeft u het vermoeden dat bij NBC niet bekend is dat u een (BBL-)leerling in dienst heeft (gehad), geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Wij kunnen tot uiterlijk 16 september 2019 de aanvraag indienen en hebben daar een kopie van een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst of leerwerkovereenkomst voor nodig.

Vereiste administratie
De RVO kan bij uw bedrijf een controle uitvoeren. Daarom is het van belang dat uw administratie op orde is. Per VMBO leerling, MBO BBL deelnemer of HBO student moet u beschikken over:
• Een geldige praktijkleerovereenkomst.
• Aanwezigheidsadministratie in uw leerbedrijf.
• Administratie waarmee u de voortgang, de begeleiding en de manier waarop het deel van de leerdoelen/kwalificaties/kwaliteiten van de beroepsvorming is behaald, aantoont.
• Een kopie van het diploma.

Vragen
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Diana Janssen, HR Klantadviseur, via 0222-314141 of salarisadministratie@nbceelman.nl.