Het kabinet heeft de subsidie voor zogenaamde Coronabanen in de zorg eerder opgeschort. De opschorting is een reactie op ontvangen signalen van fraude met de regeling.

Wat valt onder de Coronabanen?
De subsidie heeft betrekking op banen in de zorg met een ondersteunende functie. Denk hierbij aan gastvrouwen, zorgassistenten, ADL-ondersteuners, welzijnsassistenten en ondersteuners veiligheid.

Fraudesignalen
Opvallend is bijvoorbeeld dat bij sommige subsidieaanvragers minder medewerkers op de loonlijst staan dan waarvoor subsidie is aangevraagd. Ook komt het voor dat tijdelijk verloonde werknemers bij meerdere ondernemingen tegelijkertijd worden verloond.

Opschorting tijdelijk
In een brief aan de Tweede Kamer maakt minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) duidelijk dat het de bedoeling is dat de subsidie slechts tijdelijk wordt opgeschort. Voorlopig kunnen zorgaanbieders daarom geen aanvragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen voor de periode januari tot en met juni van dit jaar indienen.

Nader onderzoek
De minister gaat de fraude eerst nader onderzoeken. Pas daarna zullen nieuwe aanvragen mogelijk zijn.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.