Heb je het afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden aan een student, dan kun je vanaf 1 juli 9.00 uur hiervoor de definitieve subsidie aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk 16 september 17.00 uur binnen zijn.

Praktijkleren
Het doel van praktijkleren is het beter voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die je als werkgever maakt.

Merendeel bestemd voor MBO
De subsidie is met name gericht op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, studenten in sectoren met een tekort aan gekwalificeerd personeel en op wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. Het merendeel van de subsidie is bestemd voor leerlingen in het MBO. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per leerplaats.

Let op! De sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen extra subsidie krijgen voor een praktijkleerplaats. Hoeveel je dit extra oplevert, hangt af van het aantal ingediende aanvragen.

Sluiting door Corona?
Ben je enige tijd gesloten geweest als gevolg van het Coronavirus, dan heb je je leerling enige tijd niet kunnen begeleiden. Dit heeft echter geen invloed op de hoogte van de subsidie. Het maakt daarbij niet uit of je gedwongen gesloten was, of omdat dit volgens de richtlijnen van het RIVM niet verantwoord was.

Extra voorwaarden
De subsidieregeling kent een aantal extra voorwaarden. Die variëren per onderwijssoort. Je treft ze in detail aan op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Aanvragen
Aanvragen van de subsidie moet digitaal bij rvo.nl met behulp van eHerkenning, niveau 1. Heb je nog geen eHerkenning, vraag dit dan op tijd aan.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.

Bron: SRA