Ondernemers kunnen weer subsidie aanvragen voor adviezen op het gebied van energiebesparing, de Subsidieregeling Verduurzaming MKB. Een advies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een mogelijke investering van LED-verlichting of zonnepanelen. Deze subsidie is dus alleen beschikbaar voor het MKB.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)
Met de SVM kunnen MKB-ondernemers een vergoeding krijgen voor de inhuur van een energieadviseur voor een energieadvies op maat en voor hulp bij het uitvoeren van het advies. De SVM is niet bedoeld voor de investeringen zelf. Daarvoor zijn vaak andere regelingen beschikbaar, zoals de energie-investeringsaftrek.

Omvang subsidie
Het subsidiebedrag voor het SVM-advies bedraagt 80% van de advieskosten met een minimaal bedrag van €400 en een maximaal bedrag van €750. Het maximale subsidiebedrag voor advies én ondersteuning samen bedraagt €2.500.

Voorwaarden
De subsidie kent tal van voorwaarden. Zo moet je een of meer bedrijfspanden bezitten of huren, of een ruimte erin. Je mag verder niet onder de wettelijke besparingsplicht vallen. De voorwaarden zijn dit jaar verscherpt. Zo moet de energieadviseur tenminste twee jaar ervaring hebben met het adviseren van MKB-ondernemers over energiebesparing en verduurzaming. DE SVM kent nog meer voorwaarden.

Aanvragen
Je kunt de subsidie online aanvragen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Dit kan tot 30 september 2023 17.00 uur. Je hebt eHerkenning nodig op minstens niveau eH2+. Ook jouw adviseur kan de subsidie aanvragen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.