De levertijden voor emissieloze bedrijfsauto’s zijn de afgelopen tijd behoorlijk opgelopen. In verband daarmee is de subsidie op deze auto’s aangepast, zodat de langere levertijd niet aan de subsidie in de weg hoeft te staan.

Levering binnen zeven maanden
In de oorspronkelijke regeling kon alleen subsidie worden verkregen als de emissieloze bedrijfsauto binnen vier maanden na de beschikking dat de subsidie was toegekend werd geleverd. Omdat dit voor de meeste auto’s niet haalbaar blijkt, is deze termijn verlengd naar zeven maanden.

Tekort aan microchips
Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) is een tekort aan microchips de oorzaak van de verlengde levertijden.

Aanvragen subsidie
De subsidie moet bij de RVO worden aangevraagd. Dit moet digitaal met behulp van eHerkenning.

Let op! Wanneer je de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. Je kunt nog afzien van de koop als je toch geen subsidie krijgt.

Tot en met 2025
De subsidie is beschikbaar tot en met 31 december 2025 en kent jaarlijks een maximumbudget. De maximumsubsidie per bedrijfsauto bedraagt €5.000.

Ook MIA
Als je een emissieloze bedrijfsauto aanschaft, kun je in beginsel ook in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze bedraagt in 2021 36%, waarbij dit voor een elektrische bedrijfsauto geldt tot een cataloguswaarde van €75.000 en voor een bedrijfsauto op waterstof tot een cataloguswaarde van €125.000.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.