Het lage tarief van de vennootschapsbelasting daalt volgend jaar naar 15%. Bovendien betaal je dit tarief dan over de eerste €245.000. Nu betaal je nog 16,5% over de eerste €200.000. Wellicht kun je de hoogte van de winst van de BV nog wat beïnvloeden, zodat je maximaal van het lagere tarief profiteert.

Realiseer boekwinst pas in 2021
Ben je van plan op korte termijn bedrijfsmiddelen met boekwinst te verkopen, wacht dan nog even tot ná 2020. De boekwinst realiseer je dan namelijk pas volgend jaar en je betaalt ook dan pas belasting.

Vorm een herinvesteringsreserve
Realiseer je de boekwinst toch al dit jaar, vorm dan zo mogelijk een herinvesteringsreserve. De boekwinst is dit jaar dan nog niet belast. Wel bij vrijval van de reserve na uiterlijk drie jaar, of doordat je minder kunt afschrijven als je de boekwinst afboekt op de prijs van een nieuw bedrijfsmiddel.

Let op! Voor een herinvesteringsreserve moet er een voornemen tot herinvesteren zijn. De Belastingdienst stelt zich vanwege Corona soepeler op als u niet binnen drie jaar kunt herinvesteren.

Haal kosten naar voren en opbrengsten naar achter
Ga je binnenkort kosten maken, bijvoorbeeld door enkele bedrijfsauto’s een grote onderhoudsbeurt te laten geven, doe dit dan zo mogelijk nog dit jaar. Anderzijds kun je opbrengsten wellicht uitstellen, bijvoorbeeld door ná 31 december te factureren, uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden.

Let op! Je dient de factuur uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin je hebt geleverd, te versturen.

Maximaliseer willekeurig afschrijven
Kun je willekeurig afschrijven op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, doe dit dan ook dit jaar. Zo druk je de winst en neemt deze in de jaren erna toe, maar wordt dan lager belast.

Vorm reserves en voorzieningen
Je kunt fiscale reserves en voorzieningen vormen voor bepaalde, toekomstige uitgaven. Voorzie je bijvoorbeeld dat je op termijn, al dan niet vanwege Corona, werknemers moet ontslaan, dan kun je bijvoorbeeld een voorziening vormen voor de te betalen transitievergoeding. Ook reserves voor groot onderhoud, zoals het schilderen van het bedrijfspand, kun je dit jaar al deels vormen.

Extraatjes nog dit jaar
Was je van plan de werknemers na afloop van het jaar een extraatje te geven, doe dit dan nog dit jaar. Je verlaagt dan dit jaar nog de winst.

Let op! Je hebt dit jaar ook meer extra vrije ruimte in de werkkostenregeling. Daardoor betaal je minder snel eindheffing.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.