De STAP-subsidie, ofwel het STAP-budget, zal zich meer focussen op scholingsaanvragen van mensen tot en met MBO 4. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Meer richten op MBO
In het Coalitieakkoord is €500 miljoen gereserveerd voor een leven lang leren. Het doel nu is om de doelgroep praktisch geschoolden meer toegang tot scholing te bieden ten behoeve van Leven Lang Ontwikkelen. Daarom wordt er met deze middelen een compartiment ingericht binnen de huidige STAP-regeling voor scholingsaanvragen van mensen tot en met MBO 4.

Let op! De €500 miljoen wordt over vier jaren (2023 tot en met 2026) uitgespreid. In 2023 komt de eerste €125 miljoen beschikbaar als compartiment binnen STAP voor de doelgroep tot en met een MBO-4-diploma.

STAP-subsidie
De subsidie STAP (Stimulans Arbeidsmarkt Positie) is in de plaats gekomen van de scholingsaftrek. De subsidie STAP bedraagt maximaal €1.000 per persoon en kan worden aangevraagd bij het UWV. Met de subsidie kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Bijvoorbeeld om een MBO-diploma te halen.

Scholingsregister
Een STAP-subsidie aanvragen kan alleen als de gewenste scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan. Je kan op de site van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) nagaan of de studie die je wilt volgen in het register staat.

Aanvragen STAP-budget
Er is voor de lopende periode geen STAP-budget meer beschikbaar. De volgende aanvraagperiode start op dinsdag 1 november 2022 om 10:00 uur. Dit kun je doen in een speciaal portaal van het UWV.

Let op! Wil je de volgende aanvraagperiode gebruikmaken van het STAP-budget, zorg dan dat je er op 1 november a.s. vroeg bij bent. De ervaring leert dat het beschikbare budget steeds heel snel verdeeld is.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.