Vanaf 2022 is er voor scholingsactiviteiten een nieuwe subsidie beschikbaar. Deze kan vanaf 1 maart 2022 worden aangevraagd. De subsidie STAP (Stimulans Arbeidsmarkt Positie) komt in de plaats van de huidige scholingsaftrek.

Scholingsaftrek vervalt
De huidige scholingsaftrek kun je opvoeren in de aangifte inkomstenbelasting en vervalt per 2022. Scholingskosten die je in 2021 betaalt of betaald hebt, zijn nog wel aftrekbaar. Het betreft alleen de kosten van collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld en verplicht gestelde leermiddelen, zoals boeken. Andere scholingskosten zijn ook nu niet aftrekbaar.

STAP
De subsidie STAP bedraagt maximaal €1.000 en kan worden aangevraagd bij het UWV. Met de subsidie kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Bijvoorbeeld om een MBO-diploma te halen.

Scholingsregister
Een STAP-budget aanvragen kan alleen als de scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan. Je kunt op de site van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) nagaan of de studie die je wilt volgen in het register staat.

Voordeel onafhankelijk van inkomen
Het voordeel dat een belastingplichtige nu van de scholingsaftrek heeft, is afhankelijk van de hoogte van zijn inkomen. De aftrek levert meer op naarmate het inkomen hoger is en een hoger belastingtarief van toepassing is. De STAP-subsidie is onafhankelijk van het inkomen.

Aandacht voor scholing
Ook op andere manieren is er de laatste tijd meer aandacht voor het belang van scholing. Zo mogen werkgevers sinds kort ook aan oud-werknemers scholingskosten onbelast vergoeden en kunnen MKB-bedrijven via de subsidie SLIM (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen) geld aanwenden voor initiatieven gericht op leren en ontwikkelen, zoals het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werknemers.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.