Wil je emissieloze bouwmachines kopen of bestaande bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen ombouwen of verbeteren? Misschien heb je een innovatief idee om de benodigde laadinfrastructuur te verbeteren? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel, SSEB.

Groen bouwmaterieel
Het doel van de SSEB is de uitstoot van stikstof in de bouwsector op korte termijn met 60% te verminderen. Deze subsidie richt zich daarbij primair op een vermindering van de meerkosten bij aanschaf van ‘groen’ bouwmaterieel ten opzichte van regulier bouwmaterieel. Daartoe zullen deze meerkosten voor maximaal 40% worden gesubsidieerd, voor mkb-bedrijven tot maximaal 50%.

Drie mogelijkheden
De SSEB kent drie subsidiemogelijkheden, te weten:

1. SSEB aanschaf;
2. SSEB retrofit;
3. SSEB innovatie.

1. SSEB Aanschaf
De SSEB Aanschaf betreft de aanschaf van een of meer nieuwe, volledig emissieloze bouwmachines (bouwwerktuigen, hulpfuncties of bouwvoertuigen). Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven in de bouwsector in Nederland en die bouwmachines aanschaffen voor eigen gebruik.

De regeling is geopend van 9 mei, 09:00 uur tot en met 30 december 2022, 12:00 uur. Het subsidiebudget voor 2022 bedraagt €5 miljoen en is als volgt verdeeld:

• €3,33 miljoen voor bouwwerktuigen en hulpfuncties;
• €1,67 miljoen voor bouwvoertuigen.

Per nieuwe emissieloze bouwmachine bedraagt de subsidie maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor, voor het mkb is dat maximaal 50%. Voor alle bedrijven geldt dat de maximale subsidie per bouwmachine €300.000 bedraagt.

2. SSEB Retrofit
De SSEB Retrofit is bedoeld voor het aanpassen van bestaande bouwmachines om de uitstoot ervan te verminderen of emissieloos te maken. Hierbij kan het gaan om:

• het ombouwen van in gebruik zijnde bouwmachines of zeegaande bouwvaartuigen met een SCR-katalysator, of;
• de ombouw van een in gebruik zijnde bouwmachine tot emissieloze bouwmachine.

De regeling stimuleert het ombouwen van bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen waardoor hun stikstofuitstoot vermindert of verdwijnt.

Het ombouwen bestaat uit:

• een elektrische aandrijfmotor én de installatie ervan, of;
• de aanschaf van een SCR-katalysator.

Het totale budget voor SSEB Retrofit 2022 is vastgesteld op €5 miljoen. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de netto investeringskosten per ombouw, voor het mkb is dat maximaal 50%. Het maximale subsidiebedrag is €300.000. Ook deze regeling is geopend van 9 mei, 9:00 uur tot en met 30 december 2022, 12:00 uur.

3. SSEB Innovatie
De SSEB Innovatie is bedoeld voor een innovatieve oplossing voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur. De SSEB Innovatie geeft subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek en voor een project experimentele ontwikkeling. Hier kan het gaan om een project praktijkervaring of een technische ontwikkeling. Dit betreft een tender, wat inhoudt dat aanvragen worden beoordeeld aan de hand van bepaalde criteria.

Let op! De aanvraag voor haalbaarheidsonderzoek is geopend van 9 mei 09:00 uur tot en met 30 december 17:00 uur. Die voor een project experimentele ontwikkeling is geopend 31 mei 2022 09:00 uur tot en met 31 augustus 2022 17:00 uur. Aanvragen die op tijd zijn ingediend en compleet zijn bevonden, worden in behandeling genomen.

Het totale subsidiebudget voor SSEB Innovatie 2022 is vastgesteld op €10 miljoen en is als volgt verdeeld:

• €9 miljoen voor technische ontwikkelingen en projecten praktijkervaring. Per experimentele ontwikkeling is dat maximaal € 1 miljoen;
• €1 miljoen voor haalbaarheidsstudies. Per haalbaarheidsstudie wordt maximaal €50.000 subsidie uitgekeerd.

Korting bij samenloop met MIA
Daar waar de SSEB samenloopt met de milieu-investeringsaftrek (MIA), zal een korting plaatsvinden. Die korting betreft dan 11,25% van de MIA als een investeringsmiddel hiervoor in aanmerking komt. Dit hangt ervan af of het investeringsmiddel op de Milieulijst staat.

Ook bestaand materieel
De SSEB richt zich ook op het vergroenen van bestaand bouwmaterieel. Zo kan bijvoorbeeld met katalysatoren tot ruim 80% van de schadelijke uitstoot worden voorkomen.

Verder zal er ook subsidie beschikbaar komen voor de ontwikkeling van bouwmaterieel dat weinig stikstof uitstoot.

Aanvragen en SSEB komende jaren
Je vraagt de SSEB aan bij de Rijksdienst voor Ondernemen, rvo.nl. Hier vind je ook meer informatie over de regeling.

De totale subsidieregeling loopt van 9 mei 2022 tot en met 31 december 2026. Ieder jaar start een nieuwe openstelling. De openstellingsdata voor de komende jaren zijn:

• 2 januari 2023;
• 2 januari 2024;
• 2 januari 2025;
• 2 januari 2026.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.