Ligt het vermogen grotendeels vast en wil je het toch aan de kinderen overdragen zonder al te veel belasting te betalen, dan is schenken op papier vaak een optie. Wat is dat en welke rol speelt de notaris hierbij?

Schenken op papier
Als je schenkt op papier, schenk je een bepaald bedrag en leen je dit vervolgens weer van de ontvanger van de schenking terug. Feitelijk verandert er dus niets, behalve dat je een schuld krijgt bij de ontvanger van de schenking en deze een vordering op jou heeft. Daarbij spreek je af dat deze schuld opeisbaar wordt na jouw dood.

Belastingbesparing
Het nut van een schenking op papier is belastingbesparing. Als je bij de schenking gebruik maakt van de jaarlijkse schenkvrijstelling, hoeft de ontvanger van de schenking, meestal een kind van de schenker, geen of weinig schenkbelasting te betalen. Bij het overlijden van de schenker vermindert de vordering de omvang van de erfenis en daarmee de te betalen erfbelasting.

Let op! Bij een schenking op papier moet 6% rente worden betaald over het terug geleende bedrag. Deze rente moet jaarlijks ook aan de kinderen worden uitbetaald. Gebeurt dit niet, dan vervalt het fiscale voordeel.

Box 3
Bij een schenking op papier vermindert het vermogen van de schenker. Hij betaalt dus ook minder belasting in box 3. Het vermogen van de ontvanger van de schenking neemt toe. Hij betaalt dus meer belasting in box 3, maar een stuk minder dan het bedrag van de rentevergoeding van 6%.

Zoek goedkope notaris
Voor een schenking op papier is een notariële akte verplicht. Ga op zoek naar een niet te dure notaris, want de tarieven verschillen onderling veel. Zo bleek eerder uit onderzoek van de Consumentenbond dat de tarieven voor genoemde akte onder 30 onderzochte notarissen varieerden van €252 tot €945. Met name wanneer je meerdere jaren achter elkaar op papier schenkt, hakt dat er dus behoorlijk in.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.