Buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid mag je onder voorwaarden 30% van het salaris onbelast uitbetalen als kostenvergoeding. De specifieke deskundigheid moet blijken uit de omvang van het salaris. Wat zijn de voorwaarden voor 2023?

30%-regeling
Volgens de 30%-regeling mag je voor werknemers met een specifieke deskundigheid maximaal 30% van het salaris belastingvrij uitbetalen als tegemoetkoming in de extra kosten die dergelijke werknemers plegen te maken. Denk bijvoorbeeld aan extra huisvestingskosten.

Ondergrens salaris
In 2023 is sprake van een specifieke deskundigheid als jouw werknemer een belastbaar jaarloon heeft dat meer is dan €41.954, exclusief de gerichte vrijstelling. Voor werknemers die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel hebben behaald of een gelijkwaardige buitenlandse titel, en die jonger zijn dan 30 jaar, moet het belastbaar jaarloon meer zijn dan €31.891, exclusief de gerichte vrijstelling.

Let op! Werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen die in opleiding zijn tot specialist, hoeven niet aan een inkomensnorm te voldoen.

Jaarlijks kiezen
Zo lang je de 30%-regeling mag toepassen, moet je elk jaar kiezen of je de 30%-regeling toepast of dat je de werkelijke extraterritoriale kosten vergoedt. Kies je voor het vergoeden van de werkelijke kosten, dan moet je deze aannemelijk kunnen maken. Dit betekent dat je deze kosten en vergoedingen per werknemer bij moet houden in jouw loonadministratie.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.