Heb je bezwaar ingediend bij de RVO inzake de TVL vierde kwartaal 2020 vanwege afwijkende bedrijfsactiviteiten? Dan wordt jouw bezwaar toegewezen. De RVO handelt hiermee in overeenstemming met een uitspraak van de rechter.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een financiële tegemoetkoming voor de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de Coronacrisis een fors omzetverlies hebben geleden. De omvang van de vaste lasten wordt onder meer gebaseerd op jouw SBI-code waarmee je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze code geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van jouw bedrijf zijn.

Werkelijke activiteiten wijken af
In genoemde uitspraak stelt de rechter dat, voor de TVL met betrekking tot het vierde kwartaal van 2020, rekening gehouden moet worden met de werkelijke bedrijfsactiviteiten, als hierdoor een hogere TVL verkregen kan worden. Daarom wijst de RVO alle bezwaarschriften toe waarin dit speelt. Ook bezwaren waarbij door de werkelijke bedrijfsactiviteiten wel recht op de TVL bestaat terwijl dit volgens de SBI-code niet het geval was, worden toegewezen.

Geen actie vereist
Ondernemers die op grond van het bovenstaande bezwaar hebben gemaakt, hoeven verder niets te doen. Je ontvangt vanzelf bericht van de RVO over de afhandeling van jouw bezwaarschrift.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.