Moet je lang wachten op de BTW-teruggaaf? Dan heb je mogelijk recht op vergoeding van belastingrente.

Beslissing binnen acht weken
De Belastingdienst moet in principe binnen acht weken het verzoek om BTW-teruggaaf afhandelen. Dat gebeurt helaas niet altijd, bijvoorbeeld omdat de Belastingdienst vragen heeft over het verzoek.

Rentevergoeding BTW-teruggaaf 2021
Heb je BTW-teruggaaf betrekking op het jaar 2021? En ontving de Belastingdienst het verzoek om BTW-teruggaaf tenminste acht weken geleden? Dan moet de Belastingdienst vanaf 1 april 2022 belastingrente vergoeden.

Tip! De belastingrente bedraagt momenteel 4%.

Rentevergoeding BTW-teruggaaf 2020 en eerder
Ook voor BTW-teruggaven over eerdere jaren moet de Belastingdienst belastingrente vergoeden als acht weken zijn verstreken na ontvangst van het verzoek om BTW-teruggaaf.

Voorbeeld
De Belastingdienst ontvangt begin januari 2021 het verzoek om BTW-teruggaaf voor het vierde kwartaal 2020. Op 1 april 2021 heb je nog geen teruggaafbeschikking ontvangen van de Belastingdienst. Op dat moment is de BTW-teruggaaf langer dan acht weken geleden door de Belastingdienst ontvangen. De Belastingdienst moet dan vanaf 1 april 2021 belastingrente vergoeden.

Tijdvak belastingrente
Het tijdvak van de belastingrente vangt aan als acht weken zijn verstreken vanaf het moment dat de Belastingdienst het verzoek om BTW-teruggaaf ontving. Dit is alleen anders als het op dat moment nog geen 1 april is van het jaar volgend op het jaar waarop de BTW-teruggaaf betrekking heeft. Dan vangt het tijdvak namelijk aan op 1 april. Het tijdvak eindigt veertien dagen na de dagtekening van de terugggaafbeschikking.

Vervolg voorbeeld
Uiteindelijk geeft de Belastingdienst de teruggaafbeschikking pas af met dagtekening 10 maart 2022. De Belastingdienst moet dan 4% belastingrente vergoeden over de periode 1 april 2021 tot en met 24 maart 2022.

Tip! Controleer of je mogelijk recht hebt op belastingrente. De Belastingdienst kent deze namelijk niet altijd automatisch toe als je daar recht op hebt, blijkt uit een rechterlijke uitspraak die onlangs gepubliceerd werd.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.