De rekenvoorschriften voor 2022 zijn gepubliceerd door de Belastingdienst. Deze rekenvoorschriften gebruik je voor de berekening van de loonbelasting en premie volksverzekeringen.

Geautomatiseerde loonadministratie
De rekenvoorschriften zijn bedoeld voor een geautomatiseerde loonadministratie. In deze voorschriften vind je de formules voor de berekening van loonheffingen en heffingskortingen. Ook wordt bijvoorbeeld beschreven hoe je jaarbedragen moet omrekenen naar tijdvakbedragen.

Apart document
Een overzicht van alle parameterwaarden, substitutiewaarden en herleidingsfactoren kun je vinden in een apart te downloaden document.
De Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2022 en de apart te downloaden bijlage kun je vinden op de website van de Belastingdienst.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.