Als je met de belastinginspecteur van mening verschilt, kun je bezwaar maken tegen zijn beslissing. Jouw zaak wordt dan nogmaals beoordeeld, waarna je verneemt of jouw bezwaar al dan niet wordt toegekend. Maar wat nu als de inspecteur niet op jouw bezwaar reageert?

Ingebrekestelling

Juridisch

Als je tegen een beslissing van de inspecteur in bezwaar wilt gaan, moet dit binnen zes weken. Heb je dit netjes gedaan en is de zes-weken-termijn voorbij, dan moet ook de inspecteur hierna binnen zes weken beslissen op jouw bezwaar. Deze termijn kan in beginsel met zes weken verlengd worden. Heb je dan nog geen beslissing ontvangen, dan dien je de inspecteur te laten weten dat je alsnog binnen twee weken antwoord wilt hebben. Je stelt daarmee de inspecteur in gebreke. Ontvang je binnen deze twee weken nog geen beslissing, dan kun je in beroep bij de rechter.

Dwangsom

Als je de inspecteur in gebreke stelt, kun je tevens direct een dwangsom te eisen. Een formulier om de inspecteur in gebreke te stellen én een dwangsom te eisen, tref je aan op de site van de Belastingdienst.

Omvang dwangsom

Blijft de inspecteur nalatig, dan kan een dwangsom behoorlijk oplopen. Als de inspecteur namelijk na twee weken nog steeds niet beslist heeft, bedraagt de dwangsom de eerste 14 dagen € 23 per dag, de daarop volgende 14 dagen € 35 per dag en de daarop volgende 14 dagen € 45 per dag. Een dwangsom kan dus oplopen tot maximaal 14 x € 23 + 14 x € 35 + 14 x € 45 = € 1.442.

Nog steeds geen beslissing, wat nu?

Blijft ondanks de dwangsom een beslissing uit, dan kun je dus in beroep. De rechter kan dan een beslissing nemen, maar het kan ook anders. Dat zagen we onlangs voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant, die het balletje weer bij de belastinginspecteur neerlegde. De rechtbank oordeelde hier dat de inspecteur na uitspraak alsnog binnen twee weken op het bezwaar moest beslissen. Als dit uitbleef zou een dwangsom verschuldigd zijn van € 100 per dag, met een maximum van € 15.000.