Veel ZZP’ers werken vanuit hun woning, maar kunnen daarvoor geen kosten aftrekken. Wanneer kan dat wel en wat nu als er ten onrechte toch kosten in aftrek op de winst zijn gebracht?

Meestal geen aftrek
Een woning wordt meestal niet tot het ondernemingsvermogen gerekend. In dat geval bestaat er voor een werkkamer ook geen recht op aftrek van kosten van de winst, tenzij het een zelfstandige werkkamer is waarin voldoende inkomen wordt verdiend.

Wanneer zelfstandig?
Een werkkamer is zelfstandig als deze een eigen in- of opgang heeft en eigen sanitair. Je zou de werkkamer dus ook zonder problemen aan een derde moeten kunnen verhuren.

Voldoende inkomen
Je moet in of vanuit uw werkkamer ook nog voldoende verdienen. Heb je ook elders nog een werkkamer, bijvoorbeeld op kantoor, dan moet je minstens 70% van het inkomen in de werkkamer aan huis verdienen. Heb je elders geen werkkamer, dan moet je minstens 70% van het inkomen in of vanuit de werkkamer verdienen en minstens 30% in de werkkamer.

Let op! Voldoe je niet aan beide eisen, dus de werkkamer is zelfstandig en je verdient inkomen in voldoende mate in of vanuit die werkkamer, dan kun je geen kosten ten laste van de winst brengen.

Inspecteur kan navorderen
Heb je toch kosten in aftrek gebracht, dan is er sprake van kwade trouw. De inspecteur kan dan navorderen, ook als de aanslag al definitief vaststaat.

Navordering bleef in stand
Eerder kwam een zaak voor de rechtbank Haarlem, waarbij een ZZP’er op advies van zijn adviseur kosten in verband met zijn werkkamer in aftrek had gebracht. De adviseur had echter niet nagevraagd of er wel voldoende inkomen in of vanuit de werkkamer was verdiend. De ZZP’er kon dit ook niet aantonen en was blind afgegaan op zijn adviseur. De navordering bleef dan ook in stand.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.

Bron: SRA