De premies voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) gaan volgend jaar met 0,3%-punt omhoog. Dit blijkt uit de voorstellen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt.

Werknemers
Door de verhoging zijn werkgevers volgend jaar voor hun werknemers een premie verschuldigd van 7,0% van het premieloon in plaats van 6,7% nu. Dit betekent een premiestijging van 4,5%.

Zelfstandigen en DGA’s
Zelfstandigen en DGA’s gaan ook 0,3%-punt meer ZVQ-premie betalen. Voor hen komt de ZVW-premie daarmee op 5,75% in plaats van 5,45% nu. Dit is een premiestijging van 5,5%. Zelfstandigen en DGA’s betalen de ZVW-premie zelf door middel van een aanslag.

Ook premiemaximum omhoog
De ZVW kent ook een premiemaximum. Tot dit maximum is ZVW-premie verschuldigd. Het maximum stijgt in 2021 van €57.232 naar €58.311. Dit betekent dat werkgevers volgend jaar voor hun personeel maximaal €248 meer kwijt zijn aan ZVW-premie dan in 2020.

Zorgpremie stijgt ook
Naast de ZVW-premie, die inkomensafhankelijk is, betaalt de werknemer zelf ook nog zorgpremie voor het basispakket aan zijn verzekeraar. Ook die premie stijgt. Volgens schattingen van het kabinet met zo’n €60 per jaar. De eerst bekend gemaakte premiestijging voor volgend jaar bedraagt echter €78, zodat deze schatting waarschijnlijk aan de lage kant is geweest.

Eigen risico blijft gelijk
Voor sommige zorgproducten geldt een eigen risico en wordt er pas een vergoeding betaald wanneer dit eigen risico wordt overschreden. Het eigen risico blijft in 2021 gehandhaafd op €385.

Aanvullend verzekerd
In bovenstaand plaatje is nog geen rekening gehouden met de kostenstijging van een eventueel afgesloten aanvullende verzekering. Hiervoor kan worden gekozen omdat niet alle zorgkosten via het basispakket worden vergoed.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.