Een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling aan een werknemer is in principe belast loon. Binnen de werkkostenregeling zijn er mogelijkheden om een persoonlijke attentie onbelast aan je werknemer te geven. In sommige gevallen kan dit echter zelfs belastingvrij zonder gebruik van de WKR.

Geen verband met arbeidsrelatie
Als je iets aan je werknemer geeft dat geen verband houdt met de arbeidsrelatie, kan dit belastingvrij. In dat geval is namelijk geen sprake van loon.
Tip! Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fruitmand voor een zieke werknemer of een rouwkrans bij overlijden.

Alles wat je in verband met de persoonlijke relatie geeft in plaats van in verband met de arbeidsrelatie, is geen loon. Dit kan daarom belastingvrij.

Kleinegeschenkenregeling
De vraag of iets in verband met een persoonlijke relatie of in verband met de arbeidsrelatie wordt gegeven, kan voer voor discussie zijn met de Belastingdienst. Om discussies te voorkomen over relatief geringe bedragen is de zogenaamde kleinegeschenkenregeling geïntroduceerd. Als je aan de volgende voorwaarden voldoet, gaat de Belastingdienst er daarom vanuit dat er geen sprake is van loon, dit kan dus belastingvrij:

• je geeft een persoonlijk attentie;
• dit betreft geen geld of een waardebon;
• de situatie waarin je dit geeft, is ook aanleiding voor anderen om zo’n persoonlijke attentie te geven; en
• de factuurwaarde, inclusief BTW, van de persoonlijke attentie is maximaal €25.

Tip! Bezorgkosten tellen niet mee in de maximale waarde van €25 als deze apart op de factuur staan of apart zijn gefactureerd.

Persoonlijke attentie
De Belastingdienst legt uit dat van een persoonlijke attentie sprake is als de persoon van de werknemer vooropstaat bij het geven van de attentie. Of de werknemer recht heeft op de attentie, is niet van belang. De Belastingdienst noemt een bos bloemen op de verjaardag van de werknemer als voorbeeld van een persoonlijke attentie.
Let op! Volgens de Belastingdienst zijn een kerstpakket, een chocoladeletter met Sinterklaas en een bloemetje op de eerste werkdag geen persoonlijke attenties.

Tip! Voldoe je niet (helemaal) aan de voorwaarden van de kleinegeschenkenregeling, de factuurwaarde is bijvoorbeeld meer dan €25? Dan kan er nog steeds sprake zijn van geen loon als er geen verband met de dienstbetrekking is. Houd er dan wel rekening mee dat je hierover misschien in discussie komt met de Belastingdienst.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.