Als je volgend jaar milieuvriendelijk investeert, kun je in aanmerking komen voor een hogere milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit staat in het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt.

Milieu-investeringsaftrek
De milieu investeringsaftrek is een extra bedrag aan aftrek op de winst als je investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. De aftrek is een percentage van de investering en dit mag je in aftrek brengen naast de gewone afschrijvingen op het bedrijfsmiddel.

Percentages verhoogd
De MIA kent drie percentages, die dit jaar 36%, 27% en 13,5% zijn. Volgend jaar worden deze percentages verhoogd naar 45%, 36% en 27%. Een verhoging van het percentage van 36% naar 45% komt in de meeste gevallen neer op een nettobelastingbesparing van zo’n 3%.

Eerder rendabel
Milieuvriendelijke investeringen zijn vaak duurder dan minder milieuvriendelijke alternatieven. Het kabinet wil met de verhoging van de percentages ondernemers stimuleren om toch te kiezen voor de milieuvriendelijke variant.

Wachten met investeren?
Het valt over het algemeen niet te zeggen of het slim is tot volgend jaar te wachten met milieuvriendelijke investeringen. Het is namelijk nog niet bekend of je ook volgend jaar MIA kunt krijgen voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel waarvoor je dit jaar MIA krijgt. Ook is niet duidelijk welk percentage aan MIA je dan krijgt.

Let op! Dit wordt pas in de laatste week van december bekendgemaakt door publicatie van de nieuwe Milieulijst.
Let op! Alle plannen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.