Per 1 juni opent een nieuwe ronde SLIM voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector.

De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Met deze subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om hun werknemers blijvend te laten ontwikkelen om hen goed inzetbaar te houden in het bedrijf.

Aanvragen
Je kunt digitaal de SLIM-subsidie aanvragen van 1 juni 09:00 uur tot en met 29 juli 17:00 uur. Je registratie verloopt via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid
(zie www.uitvoeringvanbeleidszw.nl).

Wijziging SLIM-subsidie
De SLIM-regeling, de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is gewijzigd. De wijziging heeft tot doel enkele knelpunten binnen de regeling op te lossen.

Knelpunten
Door de wijziging kan onbenut budget uit een tijdvak doorgeschoven worden naar een volgend tijdvak. Zodoende kan de subsidie beter worden benut. Verder wordt de aanvraagperiode verruimd met één maand, zodat aanvragen in juni en juli van het jaar gedaan kunnen worden. Omdat er voldoende budget is, wordt loting afgeschaft en worden aanvragen direct na binnenkomst in behandeling genomen.

Meer ondersteuning aanvragers
Ook komt er door de wijziging meer ondersteuning voor aanvragers. Dit vindt onder andere plaats via bijeenkomsten en een website.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.