Hoewel een BV een onafhankelijke rechtspersoon is, kun je als bestuurder toch aansprakelijk gesteld worden voor belastingschulden van de BV. Je kunt de aansprakelijkheid wel beperken. Dit bleek onlangs nog uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland.

Bestuursaansprakelijkheid
Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een BV, onder wie meestal de DGA, in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een aantal belastingschulden. Dit betreft onder meer de loonheffing en omzetbelasting. De aansprakelijkheid vervalt als je als bestuurder betalingsmoeilijkheden van de BV tijdig aan de fiscus meldt. Dit betekent binnen twee weken nadat betaald had moeten worden.

Let op! Als je betalingsmoeilijkheden van de BV tijdig bij de fiscus meldt, kun je echter toch aansprakelijk zijn als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De inspecteur moet dit dan bewijzen.

Betalingsverplichtingen
In bovenstaande zaak had de fiscus gesteld dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur en had daarom de bestuurder aansprakelijk gesteld. Uit de feiten bleek dat de BV financiële verplichtingen was aangegaan voor een bedrag van €60.000 per maand. De BV was voor deze verplichtingen afhankelijk van de financiering door een Chinese financier, zonder dat zekerheid bestond dat deze financier de verplichtingen ook daadwerkelijk zou nakomen.

Geen bankkredieten
De BV beschikte ook niet over eigen vermogen, noch over bankkredieten. Daardoor werd bewust het risico genomen dat niet meer voldaan zou kunnen worden aan de aangegane verplichtingen.

Redelijk denkend bestuurder
De rechtbank was dan ook van mening dat een redelijk denkend bestuurder niet voor deze financieringsstructuur en de daarmee gepaard gaande risico’s zou hebben gekozen. Er was volgens de rechtbank dan ook sprake van onbehoorlijk bestuur en de inspecteur had de bestuurder terecht aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.