Wie zijn auto parkeert zonder de daarvoor de verschuldigde parkeerbelasting te betalen, riskeert een behoorlijke boete. Een boete die in geen verhouding stond tot het parkeertarief, werd eerder echter door de rechtbank Overijssel vernietigd.

Parkeertarief plus boete
Parkeer je je auto zonder voldoende parkeergeld te betalen, dan kan een naheffing parkeerbelasting worden opgelegd. Die naheffing bedraagt het tarief van één uur parkeren plus een bedrag aan kosten. Gemeentes gaan hierbij meestal uit van het wettelijk vastgestelde maximum, dat voor 2022 €66,50 bedraagt.

Naheffing parkeerbelasting
In bovengenoemde rechtszaak had een automobilist zijn auto in Zwolle geparkeerd en pas na 14 minuten parkeerbelasting betaald door een zogenaamde bezoekersvergunning te activeren. Inmiddels was hem echter al een naheffing parkeerbelasting opgelegd van €67,30. Hiervan had €65,30 betrekking op in rekening gebrachte kosten.

Wanverhouding
De man bracht zijn parkeerbon met succes voor de rechter. De rechter rekende uit dat de opgelegde sanctie overeenkwam met maar liefst 224 maal de gederfde belasting. Hoewel de automobilist de bezoekersvergunning te laat had geactiveerd, was dit volgens de rechter geen excuus voor deze wanverhouding. Hij matigde daarop de naheffingsaanslag tot €15.

Tarief kosten op de tocht?
Het is voor zover bekend voor het eerst dat een rechter de kosten van een naheffing parkeerbelasting matigt, omdat deze in een wanverhouding staan tot de gederfde opbrengst. Met deze uitspraak in de hand is het echter te verwachten dat automobilisten vaker bezwaar aan gaan tekenen. Vanwege het hoge bedrag aan kosten dat veel gemeentes in rekening brengen bij een naheffing parkeerbelasting is er namelijk al snel sprake van een wanverhouding tussen sanctie en gederfde belastingopbrengst.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.