Startups en scale-ups kunnen vanaf 29 april 2020 bij Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) aankloppen voor een overbruggingskrediet. De extra faciliteit is nodig omdat dergelijke bedrijven vanwege de Coronacrisis nu, als nieuwe klant, moeilijk bij een bank terecht kunnen.

Bestaande regelingen onvoldoende
Genoemde categorie bedrijven zijn tot nu toe veelal met eigen vermogen, zoals ingehouden winst, of risicodragend vermogen gefinancierd. Ze kunnen maar beperkt gebruik maken van de tot nu toe beschikbaar gestelde kredietfaciliteiten vanwege de Coronacrisis.

Bijdrage aandeelhouders verwacht
De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de €50.000 en €2.000.000. Bij bedragen boven de €250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Rente 3%
De leningen worden verstrekt tegen een rente van 3%. Leningen boven €500.000 betalen ook een zogenaamde premium van 2% per jaar. De looptijd van de leningen is drie jaar, maar er kan tussentijds boetevrij worden afgelost.

Het streven is om aanvragen voor een lening tot €500.000 binnen vier tot negen werkdagen af te handelen. Voor aanvragen boven de €500.000 is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

Niet voor iedere branche
Helaas zijn bepaalde branches zijn van de regeling uitgesloten: retail, horeca en kleine zakelijke dienstverlening. Ook zelfstandige ondernemers komen niet voor de kredietfaciliteit in aanmerking. Genoemde bedrijven kunnen bij een reguliere bank of bij Qredits terecht.

Contact 
Indien er vragen zijn over dit artikel neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0222-612255 voor onze vestiging in Den Helder.