De TVL, met betrekking tot het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022, komt ook beschikbaar voor een aantal starters. Het gaat om startende ondernemers die tussen juli 2020 tot en met september 2021 hun bedrijf begonnen zijn.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
Vanwege Corona hebben veel ondernemers te maken gehad met een omzetdaling. De TVL voorziet in een tegemoetkoming in de vaste lasten en kan maximaal 100% bedragen.

Dezelfde criteria
Voor de omvang van de TVL zijn dezelfde criteria van toepassing als voor niet-starters. Dit betekent bijvoorbeeld dat de minimale omzetdaling in het vierde kwartaal van 2021 20% dient te bedragen en in het eerste kwartaal van 2022 30%. Het maximumsubsidiebedrag is vastgesteld op €100.000 per kwartaal.

Referentieperiode
De nieuwe TVL-regeling zal voor de bepaling van de omzetdaling voor beide kwartalen uitgaan van de omzet in het derde kwartaal van 2021.

Let op! Ondernemers die in het derde kwartaal van 2021 zijn gestart, kunnen alleen TVL krijgen voor het eerste kwartaal van 2022. Ze hanteren daarbij als referentieperiode de eerste drie maanden volgend op de maand van inschrijving.

Via de site van de RVO kun je nagaan vanaf wanneer je de TVL kunt aanvragen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.