Ook sportverenigingen ondervinden inkomstenverlies vanwege het Coronavirus. Daarom heeft het kabinet eerder besloten deze verenigingen met € 120 miljoen te ondersteunen.

Minder inkomsten
Omdat sportverenigingen noodgedwongen geen of minder diensten kunnen verlenen, lopen ook de inkomsten terug. Bijvoorbeeld uit de exploitatie van de kantine. De financiële steun is een tegemoetkoming in de kosten die in het algemeen gewoon doorlopen.

Kwijtschelding huur
De ondersteuning bestaat uit kwijtschelding van de huur voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020. De kwijtschelding loopt via de Gemeenten, omdat zij de huur van de sportverenigingen innen. Hiermee is een bedrag van € 90 miljoen gemoeid.

Eigen accommodatie
Amateurverenigingen met een eigen accommodatie krijgen een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 2.500. Hiermee is in totaal € 20 miljoen gemoeid.

Let op! Deze tegemoetkoming is bedoeld voor verenigingen die geen beroep kunnen doen op de overige steunmaatregelen van het kabinet.
Krediet

Omdat sportverenigingen met liquiditeitsproblemen niet altijd bij een bank terecht kunnen, ondersteunt het kabinet de Stichting Waarborgfonds Sport met een bedrag van € 10 miljoen. Hiermee kan de stichting waarborgen afgeven aan amateursportverenigingen, zodat die eerder bij een financiële instelling terecht kunnen voor een krediet.

Contact
Heb je vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.

Bron: SRA