Vanwege de Coronacrisis wordt ook in 2021 de eis versoepeld voor de kinderopvangtoeslag inzake het aantal gewerkte uren. Ouders die niet konden werken vanwege Corona, krijgen daardoor meer kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag
Werkende ouders en ouders die een erkende opleiding volgen, kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Op die manier draagt de overheid bij aan de kosten van kinderopvang.

Eisen vanwege Corona versoepeld
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Vanwege de Coronacrisis is niet het aantal gewerkte uren bepalend hoeveel opvanguren je vergoed krijgt. Je krijgt namelijk toeslag voor de uren die je voor de opvang hebt betaald. Je kunt de kinderopvangtoeslag krijgen tot maximaal 230 uur per kind per maand.

Opvang gesloten
Wellicht heb je minder uren kinderopvang af kunnen nemen omdat de opvang vanwege Corona gesloten was. Omdat het kabinet toen opriep ook dan de opvang gewoon door te betalen, is de regeling verruimd en is al eerder beslist dat ouders ook gecompenseerd worden voor de eigen bijdrage.

Let op! Ook in 2020 was vanwege Corona de eis versoepeld en was het aantal betaalde uren kinderopvang bepalend voor de toeslag.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.