Als een ondernemer ten onrechte BTW aan je factureert, is deze in beginsel niet aftrekbaar. Hierop bestaan echter uitzonderingen, zoals in de situatie dat de BTW niet of uiterst moeilijk op de leverancier kan worden verhaald.

Onterecht gefactureerde BTW
Het kan tussen (handels)partijen voorkomen dat BTW in rekening wordt gebracht, terwijl dit helemaal niet hoeft. De fiscus kan de aftrek van BTW door de afnemer dan in beginsel weigeren. De afnemer kan de ten onrechte betaalde BTW dan op de leverancier verhalen wegens ‘onverschuldigde betaling’.

Uitzonderingen
Op dit uitgangspunt zijn echter uitzonderingen mogelijk. Dit is in een arrest bepaald door het Europese Hof van Justitie. De inspecteur kan de aftrek van de ten onrechte betaalde BTW namelijk niet weigeren als de BTW niet of uiterst moeilijk op de leverancier kan worden verhaald. Hiervan was sprake in een onderhavige zaak bij rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het bleek voor de inspecteur onmogelijk opgelegde naheffingsaanslagen bij de leverancier te innen.

Verdere voorwaarden
Tevens geldt als voorwaarde dat er geen sprake mag zijn van fraude. Ook moet de leverancier de ten onrechte gefactureerde BTW ook daadwerkelijk hebben afgedragen. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, kan de ten onrechte betaalde btw bij de fiscus worden teruggevraagd.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.