De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog naar €1.900 per jaar. Deze bedraagt nu nog €1.800.

Jaarlijkse indexering
Je kunt vrijwilligers die binnen jouw organisatie vrijwilligerswerk doen een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is. Deze maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2022 werd echter hetzelfde maximale bedrag gehanteerd als in 2021.

Hogere vergoeding?
Per 1 januari 2023 gaat dit bedrag wel omhoog. Het nieuwe bedrag is maximaal €1.900 per jaar. Over vrijwilligersvergoedingen tot dat bedrag zijn geen belasting en premies verschuldigd. Betaal je de vrijwilliger een hogere vergoeding? Dan is deze alleen onbelast als je de vergoeding betaalt om de kosten te vergoeden die de vrijwilliger gemaakt heeft voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk.

Voorwaarden vrijwilligersvergoeding
Om gebruik te kunnen maken van de fiscale regels voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

• jouw organisatie:
– valt niet onder de vennootschapsbelasting of is daarvan vrijgesteld;
– is een sportvereniging of sportstichting;
– is een algemeen nut beogende instelling (ANBI);
• de vrijwilliger is niet bij jou in dienst;
• de vrijwilliger voert de werkzaamheden niet uit voor zijn beroep;
• de vergoeding die de vrijwilliger krijgt voor het werk is een vergoeding, die niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Vragen?
Heb je vragen over de vrijwilligersvergoeding? Neem dan contact met ons op, wij kijken graag even met je mee.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.