Heb je als ondernemer in deze Coronacrisis de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, de NOW, aangevraagd? Dan kun je zelf online checken of de ontvangen bedragen al dan niet juist zijn. Je ontvangt de NOW namelijk eerst als voorschot en je ontvangt pas daarna een definitieve berekening.

NOW 1.0 en 2.0
De NOW kent twee varianten. De NOW 1.0 gold voor de periode maart tot en met mei 2020. De NOW 2.0 geldt voor de periode juni tot en met september 2020.

Let op! De NOW 2.0 kan nog tot en met 31 augustus 2020 worden aangevraagd.

Tegemoetkoming in de loonkosten
De NOW 1.0 en 2.0 zijn beiden tegemoetkomingen in de loonkosten, waarbij de hoogte afhankelijk is van het omzetverlies. Bij een 100% omzetdaling is de tegemoetkoming maximaal en bedraagt deze 90%. De loonkosten worden verhoogd met een opslag voor bijkomende kosten, zoals vakantiegeld. De opslag in de NOW 1.0 is 30%, in de NOW 2.0 is dit 40%.

Voorschot
De NOW wordt in eerste instantie uitgekeerd als voorschot. Op basis van geschatte loonkosten en omzetverlies wordt in eerste instantie 80% van de te verwachten tegemoetkoming uitbetaald.

Zelf checken
Op de site van het UWV kun je zelf checken of het ontvangen voorschot overeenkomt met de definitieve tegemoetkoming (simulatienow.nl). Hiertoe moet je het geschatte omzetverlies en de geschatte loonsom invoeren, alsmede het werkelijke omzetverlies en de werkelijke loonkosten. Dit kan zowel voor de NOW 1.0 als voor de NOW 2.0. Ook moet je de loonsom van eventueel om bedrijfseconomische redenen ontslagen werknemers opgegeven.

Let op! Een verschil kan positief en negatief uitpakken. Heb je te veel NOW ontvangen, dan moet je dit terugbetalen. Heb je te weinig ontvangen, dan ontvang je het restant alsnog.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.