In het derde steunpakket wordt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) in aangepaste vorm verlengd van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021.

De voorwaarden voor de NOW 3.0 zien er als volgt uit:

Periode
• De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021;
• De regeling wordt in 3 tijdvakken van elk 3 maanden opgedeeld. Voor elk tijdvak kun je de keuze maken of je een aanvraag wilt doen;
• Als je een tegemoetkoming NOW voor de tweede aanvraagperiode hebt ontvangen, dan moeten de 3 maanden van de derde aanvraagperiode aansluiten op de 4 maanden van de tweede aanvraagperiode.

Omzetverlies
• Bedrijven met minimaal 20% omzetverlies in de periode van oktober tot en met december 2020, kunnen aanspraak maken op de NOW 3.0. Vanaf januari 2021 moet de onderneming minimaal 30% minder omzet draaien om de NOW te mogen ontvangen;
• Het omzetverlies wordt berekend door de verwachte omzet over de periode van drie maanden te vergelijken met 1/4e van de jaaromzet over het jaar 2019;
• Ben je tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 gestart met een bedrijf of heb je een (onderdeel van een) bedrijf afgestoten? Dan ga je uit van de omzet in de periode vanaf de datum van de start of wijziging tot en met 29 februari 2020. De uitkomst reken je om naar 3 maanden. Het gaat hierbij om de omzet over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand;
• Ben je onderdeel van een concern, dan moeten de periode en het percentage omzetverlies overeenkomen met die van andere onderdelen van het concern.

Tegemoetkoming loonkosten
• De referentiemaand waarop het voorschot van de tegemoetkoming in de loonkosten wordt gebaseerd is voor alle drie de tijdvakken de maand juni 2020. De eindafrekening gebeurt op basis van de daadwerkelijke loonsom in het tijdvak van drie maanden;
• Binnen de NOW 1.0 en 2.0 werd tot 90% van de loonsom vergoed. Met ingang van de NOW 3.0 gaat de vergoeding omlaag naar 80%, vanaf januari 2021 naar 70% en vanaf april 2021 naar 60%. Daartegenover staat dat je de loonsom ook geleidelijk mag laten dalen (met per tijdvak 10%, 15% en 20%) zonder dat je subsidie moet inleveren;
• De loonsom van juni wordt verhoogd met 40% om kosten zoals werkgeverspremies, pensioen en opbouw vakantiegeld te compenseren;
• Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Binnen de NOW 1.0 en 2.0 was dat 2x het dagloon;
• 80% van de tegemoetkoming wordt in 3 keer binnen een periode van ongeveer 3 maanden uitbetaald als voorschot;
• Achteraf wordt met het werkelijke omzetverlies over de werkelijke loonsom de definitieve tegemoetkoming berekend.

Plichten
• Gebruik de tegemoetkoming in ieder geval om de loonkosten te betalen. Wat overblijft kun je gebruiken voor andere noodzakelijke kosten die je maakt;
• Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd de werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door;
• Stimuleer je werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet je bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen*. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen kosteloos online scholing volgen en ontwikkelingsadviezen krijgen;
• Ontvang je een voorschot van € 100.000,- of meer, of een definitieve tegemoetkoming van € 125.000,- of meer, keer dan geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen;
• Als je bij het UWV een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, dan heb je een inspanningsplicht om de werknemers te begeleiden naar ander werk. Hiervoor dien je je telefonisch melden bij UWV. Bedrijven die werknemers ontslaan maar zich niet inspannen om die werknemers naar nieuw werk te begeleiden, worden 5% gekort op de NOW-uitkering;
• Informeer de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de werknemers over de tegemoetkoming.

Aanvraag
Vanaf 16 november 2020 kan de NOW 3.0 (met terugwerkende kracht) worden aangevraagd voor de periode oktober t/m december 2020.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.