Ondernemers in het MKB die energie willen besparen, kunnen vanaf 1 oktober van dit jaar subsidie krijgen voor de noodzakelijke advieskosten. De extra subsidie is verkrijgbaar tot en met 30 september 2022.

Ook voor ondersteuning bij uitvoering
De ondernemer kan ook subsidie krijgen voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit het advies. Bijvoorbeeld voor een accountant die de financiering moet regelen.

Besparingsplicht
Grotere bedrijven zijn wettelijk verplicht energiebesparende maatregelen te nemen en hierover aan de gemeente te rapporteren. De nieuwe subsidie is niet voor deze bedrijven bedoeld. Dit betekent dat alleen bedrijven die minder 50.000 kWh aan elektra en 25.000 m3 aan aardgas verbruiken van de nieuwe subsidie gebruik kunnen maken.

Omvang subsidie
Bedrijven kunnen 80% van de advieskosten vergoed krijgen met een maximum van €2.500 per bedrijfspand. Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van €400 en een maximum subsidiebedrag van €750. Het minimum subsidiebedrag van €400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan €500 (exclusief BTW) niet in aanmerking komt voor subsidie (80% x €500 = €400).

Let op! Alleen de kosten voor het energieadvies en ondersteuning die gemaakt zijn vanaf 2 augustus 2021 komen in aanmerking voor subsidie. Dit betekent dat het advies zelf op of na 2 augustus 2021 moet zijn opgesteld door de energieadviseur.

Bewijs van uitvoering
Je krijgt alleen subsidie als je bewijst dat je één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of hebt uitgevoerd. Dit bewijs kan een getekende offerte, opdracht of betaalbewijs zijn. Uit de getekende offerte of opdracht moet blijken dat de maatregel binnen twee jaar na het opstellen van het advies wordt uitgevoerd.

Kosten van maatregelen
De kosten van de maatregelen zelf, zoals die voor bijvoorbeeld een warmtepomp, komen niet voor de subsidie in aanmerking. Wel kun je hiervoor een beroep doen op andere subsidies, zoals bijvoorbeeld de energie-investeringsaftrek.

Aanvragen
Je vraagt de subsidie digitaal aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Hiervoor heb je eHerkenning nodig op minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.