Een werkgever met jonge werknemers heeft ook in 2022 mogelijk recht op jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De uurloonbandbreedtes voor 2022 zijn onlangs bekendgemaakt.

Jeugd-LIV
Om in aanmerking te komen voor jeugd-LIV moet een werkgever in 2022 werknemers in dienst hebben die op 31 december 2021 18, 19 of 20 jaar oud waren. Deze werknemers moeten een loon hebben dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor hun leeftijd en blijft binnen de gemiddelde uurloonbandbreedtes.

Gemiddelde uurloonbandbreedtes 2022
De gemiddelde uurloonbandbreedtes zijn gebaseerd op het wettelijk minimumloon over het hele jaar 2022. Voor 2022 zijn de gemiddelde uurloonbandbreedtes daarom onlangs pas bekendgemaakt.

Leeftijd op 31-12-2021 Ondergrens Bovengrens
20 jaar                                €8,67           €10,73
19 jaar                                 €6,50           €9,65
18 jaar                                 €5,42           €7,24

Juiste aangifte loonheffingen
Voor de berekening van jouw recht op jeugd-LIV is het belangrijk dat de juiste gegevens (waaronder het aantal verloonde uren) in de aangifte loonheffingen over 2022 zijn ingevuld. Het recht op jeugd-LIV wordt namelijk afgeleid uit de aangifte loonheffingen.

Hoogte jeugd-LIV
De tegemoetkoming bedraagt voor de werknemer, die op 31 december 2021 18 jaar oud was, €0,07 per verloond uur met een maximum van €135,20 per werknemer per jaar. Voor de werknemer die op 31 december 2021 19 of 20 jaar oud was, bedraagt de tegemoetkoming €0,08 respectievelijk €0,30 per verloond uur met een maximum van €166,40 respectievelijk €613,60 per werknemer per jaar.

Let op! Het jeugd-LIV wordt net als het LIV altijd achteraf uitbetaald. Heb je recht op jeugd-LIV 2022, houd er dan rekening mee dat uitbetaling dus in de tweede helft van 2023 plaatsvindt.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.