Als je als DGA van de BV geen pensioen krijgt terwijl je hier wel recht op hebt, betekent dit niet automatisch dat het ook niet belast is. Dit besliste rechtbank Gelderland eerder.

Pensioen slechts deels uitbetaald
In de betreffende zaak had een DGA recht op een pensioen bij zijn eigen BV ter grootte van €95.124 per jaar. In 2015, 2016 en 2017 ontving de DGA echter maar €46.680 aan pensioen. De inspecteur had ook het restant van €48.444 (€95.124 -/- €46.680) ieder jaar echter gewoon belast.

Vorderbaar en inbaar?
Voor de rechter was het de vraag of dit terecht was, wat afhing van de vraag of de vordering van de DGA op de BV ‘vorderbaar en tevens inbaar was’. Volgens de rechter was dit het geval. De rechter kwam tot dit oordeel nadat kwam vast te staan dat de DGA bij de BV leningen ter financiering van zijn eigen woning had afgesloten en een rekeningcourantschuld had. Het totaal van de vorderingen van de BV op de DGA bedroeg zo’n €2,5 miljoen.

Verrekening mogelijk
De rechter stelde vast dat als de BV niet bij machte zou zijn geweest het pensioen gewoon uit te betalen, ook besloten had kunnen worden dit te verrekenen met de opgebouwde schulden van de DGA. Als de BV zakelijk had gehandeld, was dit ook logisch geweest. Bovendien is dit wettelijk ook toegestaan. Dat geldt niet voor verrekening van gewoon loon, maar wel voor een pensioenaanspraak. De inspecteur werd dan ook in het gelijk gesteld.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.