Als je verlies uit neveninkomsten hebt en de inspecteur accepteert deze, is hij daar niet voor latere jaren aan gebonden. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag.

Gratis bemiddeling
In de betreffende zaak dreef een belastingplichtige een organisatieadviesbureau dat was gericht op mediation in het kader van buurtbemiddeling. Uit deze neveninkomsten resulteerden sinds zeven jaren slechts verliezen. Dit was ook te verwachten, want de activiteiten werden verricht op vrijwillige basis.

Geen bron van inkomen
Er werd volgens de rechter dan ook geen voordeel met de activiteiten beoogd en een voordeel was ook niet te verwachten. Daardoor was er ook geen sprake van een bron van inkomen en dus was aftrek van het verlies niet aan de orde.

Verleden biedt geen garantie
Dat de inspecteur de verliezen uit de voorgaande zes jaren wel had geaccepteerd bood geen garantie voor de toekomst. Uit de stukken blijkt dat de inspecteur kennelijk niet eerder navraag naar de activiteiten had gedaan, zodat er ook geen sprake was van een bewuste standpuntbepaling. Dat is wel nodig om hier een beroep op te kunnen doen. De correctie bleef dan ook in stand.

Tip! Wil je voor de toekomst duidelijkheid, verzoek de inspecteur dan om schriftelijk zijn standpunt kenbaar te maken als het om een fiscaal discussiepunt gaat. Dit kun je ook opnemen in de aangifte.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.