Als je als geen of te weinig motorrijtuigenbelasting betaalt, riskeer je een boete. De boete bedraagt nu nog maximaal 100% van de te betalen belasting, maar is per 1 juli 2023 verlaagd naar 50%. Alleen in uitzonderingsgevallen blijft de boete maximaal 100%.

Motorrijtuigenbelasting (MRB)
De mrb, ook wel wegenbelasting genoemd, moet betaald worden als je gebruikmaakt van de openbare weg. MRB moet betaald worden voor een personenauto, bestelauto, vrachtauto, autobus en motor. Hoeveel MRB je betaalt, hangt onder meer af van het soort voertuig, het gewicht ervan en de brandstof waarop het voertuig rijdt.

Boete
Onder meer als je geen aangifte MRB heeft gedaan of als deze onjuist is, kan de verschuldigde MRB worden nageheven met een boete. Een boete komt nogal eens voor als automobilisten met een auto van de weg gebruikmaken, terwijl het kenteken geschorst is. Deze boete was even hoog als het bedrag dat niet betaald is, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514. Sinds 1 juli 2023 is dit gewijzigd en bedraagt de boete in beginsel nog 50% van het niet betaalde bedrag.

In uitzonderlijke gevallen kan nog wel een boete van 100% van de niet betaalde MRB volgen. Hiervan is onder meer sprake als men regelmatig de verschuldigde MRB niet betaalt.

Waarom lagere boetes?
De boetes worden verlaagd omdat de verschuldigde MRB in de loop der jaren fors is verhoogd. Omdat de boete gekoppeld is aan de verschuldigde MRB, zijn daardoor ook de boetes flink opgelopen. De staatssecretaris vindt dit niet meer passend.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.