Als je opereert vanuit een BV, kunnen er redenen zijn de BV om te zetten naar een eenmanszaak, VOF of maatschap. Maak die beoordeling op tijd. Als je namelijk vóór 1 oktober 2021 de intentie om de BV uit te gaan registreert bij de Belastingdienst, kan dat fiscaal zonder afrekening met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Motieven voor omzetting BV
De motieven om de BV om te zetten naar een eenmanszaak, VOF of maatschap zullen met name te maken hebben met de belastingheffing en de kosten. Daarentegen kunnen ook andere motieven aanwezig zijn om de BV voort te zetten, zoals aansprakelijkheid en toekomstige bedrijfsoverdracht.

Fiscale motieven voor omzetting BV
Indien je lagere winsten maakt is het over het algemeen fiscaal aantrekkelijker om inkomstenbelasting te betalen dan vennootschapsbelasting. In de inkomstenbelasting lijken de tarieven weliswaar hoger dan in de vennootschapsbelasting, maar je hebt bijvoorbeeld niet te maken met de aanmerkelijkbelangheffing op het moment dat je geld uitkeert vanuit de BV naar privé of met de gebruikelijkloonregeling. Bovendien kun je in de inkomstenbelasting waarschijnlijk gebruikmaken van ondernemersaftrekken (zoals zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling).

Let op! Wanneer een eenmanszaak, VOF of maatschap fiscaal aantrekkelijker is dan een BV is niet eenduidig en zal voor iedereen verschillend zijn. Een grove vuistregel is dat bij een structurele winst vanaf ongeveer €150.000 een BV fiscaal aantrekkelijker is.

Naast een fiscaal motief voor omzetting van de BV, kunnen ook de hogere kosten van een BV een rol spelen.

Motieven om niet om te zetten
Naast fiscale motieven spelen kunnen ook andere afwegingen een rol bij de keuze om de BV wel of niet om te zetten in een eenmanszaak, VOF of maatschap. Denk aan aansprakelijkheid die vanuit een BV beperkter is dan vanuit een eenmanszaak, VOF of maatschap. Maar ook bijvoorbeeld een (toekomstige) bedrijfsoverdracht kan reden zijn om toch de BV niet om te zetten, ondanks een lagere belastingheffing in de inkomstenbelasting.

Tip! De motivatie om de BV om te zetten zal altijd een combinatie van verschillende afwegingen zijn.

Vanaf begin 2021
Maak de beoordeling of omzetting van de BV raadzaam is, op tijd. Als je namelijk vóór 1 oktober 2021 de intentie daartoe bij de Belastingdienst registreert, kun je nog zonder fiscale afrekening vanaf 1 januari 2021 de BV uit.

Tip! Twijfel je nog, registreer dan in ieder geval toch de intentie bij de Belastingdienst. Op die manier kun je, onder voorwaarden, fiscaal nog terug naar 1 januari 2021 als je besluit om de BV om te zetten.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.