Bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektra of meer dan 25.000 m3 aan aardgas gebruiken, moeten verplicht energiebesparende maatregelen treffen. De deadline voor het melden van deze maatregelen was 1 juli van dit jaar. Bedrijven die dit nog niet hebben gedaan, riskeren een boete.

EML per bedrijfstak
Er is een lijst van energiebesparende maatregelen (EML) voor iedere bedrijfstak. Deze maatregelen kennen een terugverdientermijn van maximaal vijf jaar.

Rvo.nl
De lijst is te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Een voorbeeld van een energiebesparende maatregel in de bouw is het beperken van ventilatie door het gebruik van aanwezigheidsschakelaars.

Hoe rapporteren?
Bedrijven moeten hun energiebesparende maatregelen digitaal rapporteren via eLoket van rvo.nl.

Let op: sancties
Bedrijven die niet op tijd rapporteren, riskeren een boete. Deze zal niet direct opgelegd worden, bedrijven zullen er eerst aan herinnerd worden dat ze opgave moeten doen.

Heeft u vragen over de rapportageplicht wat betreft energiebesparende maatregelen, neem dan contact op met uw relatiebeheerder of met de afdeling communicatie via 0222-314141 of communicatie@nbceelman.nl.