Als je dit jaar meer dan €2.400, maar niet meer dan €328.721 investeert, kun je in aanmerking komen voor de extra aftrek op de winst voor kleinschalige investeringen (KIA). Door de investeringen op het einde van dit jaar goed te plannen, kun je de KIA maximaliseren.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
De KIA is met name bedoeld voor kleinschalige investeringen. Daarom krijg je relatief minder KIA als de investeringen oplopen. Tot een investeringsbedrag van €59.170 bedraagt de KIA 28%. Tussen €59.170 en €109.574 krijg je aan KIA een vast bedrag van €16.568. Boven een investeringsbedrag van €109.574 loopt de KIA langzaam af naar nihil bij een bedrag hoger dan €328.721.

Let op! De KIA is een extra aftrek op de winst, bovenop de normale afschrijving op het bedrijfsmiddel. Het voordeel is zowel in de inkomsten- als in de vennootschapsbelasting dus afhankelijk van de hoogte van het belastingtarief.

Plannen loont
De KIA heeft betrekking op het jaarbedrag aan investeringen. Daarom loont het de investeringen over het jaar te plannen. Heb je bijvoorbeeld dit jaar tot nu toe €50.000 geïnvesteerd en ben je van plan in december ook voor €50.000 te investeren, dan krijg je dit jaar in totaal €16.568 aan KIA. Stel je de investering in december uit tot januari en investeer je verder in 2022 niet, dan investeer je dus zowel in 2021 als in 2022 voor €50.000 en levert dit €28.000 aan KIA op, ofwel €11.432 meer.

Geringe investeringen samenvoegen
Bij geringe investeringen loont het juist om investeringen over meerdere jaren zo mogelijk samen te voegen. Investeer je bijvoorbeeld zowel dit jaar als volgend jaar voor €1.500, dan krijg je beide jaren geen KIA. Investeer je dit jaar €3.000 en volgend jaar niets, dan bedraagt de KIA 28% x €3.000 = €840.

Plan ook de desinvesteringen
Stoot je een bedrijfsmiddel af waarop je KIA hebt ontvangen toen je investeerde, dan moet je de KIA over de verkoopprijs weer terugbetalen. Dit hoeft alleen als je het bedrijfsmiddel verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin je investeerde, dus alle bedrijfsmiddelen die je vanaf 2017 hebt gekocht.

Tip! Stel daarom de verkoop van een bedrijfsmiddel dat je in 2017 hebt gekocht zo mogelijk uit tot 2022.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.