Tijdens de looptijd van de CAO worden op 5 momenten de schaallonen, en de lonen van de medewerkers die het nieuwe maximum van hun schaal nog niet hebben bereikt, verhoogd met het percentage waarmee het bruto wettelijk minimumloon (WML) wordt verhoogd:

De per 1 juli 2018 geldende schaallonen, zoals weergegeven in de loontabellen per uur of maand, dienen dus telkens verhoogd te worden met bovenstaande percentages. De tabellen zijn aldus per 1 januari 2019 verhoogd met 1,34%. Een medewerker die op 31 december 2018 het eindloon van schaal C-1 al had bereikt en € 1.631,47 verdiende, ontvangt per 1 januari 2019 een bedrag van € 1.653,33.

Eenmalige uitkering 1 februari 2019 en 1 januari 2020 voor bovenschaligen
Medewerkers die meer dan het maximum van hun loonschaal verdienen en die tussen 1 februari 2018 en 31 januari 2019 geen loonsverhoging hebben ontvangen, krijgen op 1 februari 2019 een uitkering van 0,75% van het bruto jaarsalaris (12 x bruto maandloon zonder vakantietoeslag).

Medewerkers die meer dan het maximum van hun loonschaal verdienen en die tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 geen loonsverhoging hebben ontvangen, krijgen op 1 januari 2020 een uitkering van 0,75% van het bruto jaarsalaris (12 x bruto maandloon zonder vakantietoeslag).

Medewerkers die beoordelingsafhankelijk worden beloond en een ‘onvoldoende’ als beoordeling ontvangen, hebben geen recht op de hierboven genoemde eenmalige uitkering voor de betreffende periode.

Salarisverwerking met terugwerkende kracht
Zijn bovenstaande mutaties binnen uw organisatie nog niet doorgevoerd, dan is ons streven dit met terugwerkende kracht in de salarisadministratie van april 2019 te verwerken.

Contact
Diana Janssen, HR klantadviseur, neemt in week 15 contact met u op. Zij zal samen met u onderzoeken of uw medewerkers op de juiste wijze zijn ingeschaald en welke loonmutaties eventueel van toepassing zijn.