Als DGA ben je verplicht een gebruikelijk loon vanuit de BV te genieten. Is de financiële positie van de BV slecht? Dan kan dit gebruikelijk loon ook lager worden vastgesteld.

Gebruikelijk loon
Het gebruikelijk loon bedraagt in 2022 volgens de wet het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of
  • het loon van de meest verdienende werknemer van de BV, of
  • €48.000.

Onder bepaalde voorwaarden kan het gebruikelijk loon lager worden vastgesteld.

Let op! De bewijslast van een lager gebruikelijk loon ligt bij jezelf.

Coronacrisis
In 2020 en 2021 gold een tijdelijke regeling waarbij je het gebruikelijk loon lager kon vaststellen als er sprake was van een omzetdaling van minimaal 30%. Er zijn op dit moment nog geen aanwijzingen dat deze regeling in 2022 terugkeert.

Slechte financiële positie
Dat betekent echter niet dat je nu geen mogelijkheden hebt om het loon lager vast te stellen als de financiële positie, al dan niet door de Coronacrisis, slecht is. Je kunt als DGA het loon namelijk lager vaststellen als sprake is van een slechte financiële positie en je genoegen neemt met een lager loon om de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

Let op! De Belastingdienst gaat over het algemeen niet zonder meer akkoord met een lager loon, ook niet in het geval van een slechte financiële positie.

Wanneer niet?
De Belastingdienst gaat in ieder geval niet akkoord met een lager loon als de onderneming de facturen gewoon nog steeds kan betalen. De Belastingdienst gaat ook niet akkoord als de onderneming de facturen niet meer kan betalen als dit (mede) komt door het uitkeren van dividend, het door de DGA lenen van geld van de BV of op andere wijze onttrekken van gelden aan de BV.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.