Als agrarisch ondernemer vul je ieder jaar de Gecombineerde opgave in. Heb je dit nog niet gedaan? Houd dan de deadline in de gaten, in 2022 kan dit namelijk tot en met 15 mei.

Gecombineerde opgave
Met de Gecombineerde opgave geven agrariërs gegevens door aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en emissierapportages. Ook kun je een aantal subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. Als glastuinder geef je met de opgave de CO2-emissie aan de RVO door.

Voor wie is gecombineerde opgave bestemd?
Je vult de opgave in als je:

• gegevens aan de RVO moet doorgeven voor de Landbouwtelling. Je staat bij KVK ingeschreven met een SBI-code voor een agrarisch bedrijf;
• opgave moet doen vanuit het mestbeleid;
• jouw CO2-emissie aan de RVO door moet geven. Je bent glastuinder en hebt verwarmde kassen;
• de basis- en vergroeningsbetaling wilt laten uitbetalen;
• subsidie(s) vanuit het GLB wilt aanvragen.

Welke subsidies?
In de gecombineerde opgave kun je de volgende subsidies aanvragen:

• uitbetaling basis- en vergroeningsbetaling;
• extra betaling voor jonge landbouwers;
• nieuwe betalingsrechten uit de Nationale reserve;
• betalingsrechten Nationale reserve 2022;
• brede weersverzekering;
• graasdierpremie;
• diergezondheidsfonds;
• meer fosfaat gebruiken.

Digitaal aanleveren
Je kunt jouw Gecombineerde opgave online indienen via de site van de RVO (rvo.nl). Je hebt hiervoor als ondernemer eHerkenning nodig met tenminste niveau 2+. Ook kun je jouw percelen registreren en wijzigen. Vraag je in de opgave één of meer subsidies aan van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), dan kun je de voorafgaande controles bekijken.

Let op! Nadat je de opgave hebt verstuurd, zie je direct een ontvangstbevestiging in het scherm.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.