Schenk je in 2023 voor een eigen woning of schonk je in het verleden voor een eigen woning? Let dan goed op, vanaf 2023 is schenking nog maar beperkt mogelijk. Met een aantal punten bij de schenking van ouders aan kinderen heeft de staatssecretaris onlangs wel toegezegd soepel om te gaan.

Schenking in 2023 van ouder aan kind
De schenkingsvrijstelling voor een eigen woning, ook wel de jubelton genoemd, is in 2023 verlaagd. Schenk je voor het eerst in 2023 een bedrag voor een eigen woning aan jouw kind(eren), dan bedraagt de maximale schenkingsvrijstelling €28.947. Het is dan echter slimmer om een beroep te doen op een andere eenmalige vrijstelling. Deze bedraagt in 2023 namelijk ook €28.947 én deze is vrij besteedbaar. Aangezien je maar van één van beide vrijstellingen gebruik kunt maken, is het daarom beter om voor deze vrij besteedbare schenkingsvrijstelling te kiezen.

Let op! Ook voor deze vrij besteedbare schenking gelden voorwaarden. Informeer naar deze voorwaarden.

Gelijke behandeling
Kies je per abuis als ouder toch voor de schenkingsvrijstelling eigen woning, dan heeft de staatssecretaris onlangs een toezegging gedaan: een schenking in de relatie ouders/kinderen, waarbij in de aangifte schenkbelasting 2023 een beroep wordt gedaan op de eenmalige verhoogde vrijstelling eigen woning, wordt hetzelfde behandeld als de eenmalige verhoogde vrijstelling zonder bestedingseis.

Nogmaals schenkingsvrijstelling na ontbinding schenking
In de schenkingsovereenkomst voor de eigen woning is veelal opgenomen dat de schenking ontbonden wordt als deze niet besteed wordt aan de in de wet opgenomen bestedingsmogelijkheden voor de eigen woning. De ontvanger van de schenking heeft in de twee kalenderjaren ná de eerste schenking de tijd om de schenking te besteden. Gebeurt dat niet, dan wordt de schenking volgens de afspraak in de schenkingsovereenkomst ontbonden. De ontvanger moet het geschonken bedrag dan terugbetalen en een melding hiervan doen bij de Belastingdienst.

Tip! De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat na zo’n ontbinding opnieuw een beroep gedaan kan worden op de schenkingsvrijstelling eigen woning of de eenmalige verhoogde vrijstelling van ouders aan kinderen.

Voorbeeld
In 2022 heb je een bedrag van €106.671 aan jouw kind geschonken voor een eigen woning. In de schenkingsovereenkomst nam je op dat de schenking vervalt als jouw kind dit bedrag niet vóór 2025 besteed aan één van de in de wet opgenomen bestedingsmogelijkheden voor de eigen woning. Jouw kind besteedt het bedrag niet vóór 2025 aan zo’n bestedingsmogelijkheid. Dit betekent dat de schenking geheel vervalt. Jouw kind betaalt het bedrag geheel aan je terug en meldt vóór 1 juni 2025 bij de Belastingdienst dat niet is voldaan aan de voorwaarden van de vrijstelling. De staatssecretaris keurt goed dat je daarna opnieuw een beroep kunt doen op de eenmalige verhoogde vrijstelling tussen ouders en kinderen. Hiervoor moet op het moment van die nieuwe schenking dan wel voldaan worden aan alle voorwaarden voor die vrijstelling.

Let op! Als je niet voldoet aan alle voorwaarden die de staatssecretaris opneemt voor de goedkeuring, kun je niet opnieuw een beroep doen op de vrijstelling. Laat je daarom adviseren over die voorwaarden.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.