Wellicht heeft u vernomen dat de Hoge Raad een belangrijke uitspraak heeft gedaan met betrekking tot recreatiewoningen en de onroerende zaakbelasting (OZB). De uitspraak van de Hoge Raad op 16 september 2016 heeft een eind gemaakt aan een al langer lopende discussie en heeft in het algemeen een lagere OZB-heffing tot gevolg.

Achtergrond
De onroerende zaakbelasting maakt onderscheid tussen woningen en niet-woningen. Voor woningen heft de gemeente enkel een eigenarenbelasting. Voor niet-woningen geldt zowel een eigenaren- als gebruikersbelasting, waarbij de eigenarenbelasting meestal hoger ligt dan het tarief dat voor woningen wordt gehanteerd.

Een recreatiewoning wordt niet altijd jaarrond bewoond, onder andere omdat de gemeente het niet toestaat, dus het is de vraag of deze wel of niet een woning is voor de OZB. De Hoge Raad heeft in september jl. beslist dat een recreatiewoning als een woning aangemerkt wordt. De aard en inrichting van de recreatiewoning wees er namelijk op dat deze geschikt was voor bewoning. Dat deze niet permanent bewoond mag worden heeft geen invloed op het geheel. De gemeente mag hierom geen gebruikersbelasting meer opleggen voor recreatiewoningen.

Let op uw beschikking of aanslag
Binnenkort verzendt de gemeente de WOZ-beschikkingen en de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen 2017. Indien u een recreatiewoning heeft, wees dan extra kritisch op de aanslag voor de onroerende zaakbelasting. Daarnaast is het belangrijk om elk jaar te checken of de WOZ-waarde van de woning niet te hoog is afgesteld. Een bezwaar dient binnen zes weken na dagtekening van de beschikking of aanslag ingediend te zijn.

Kan ik nog teveel betaalde OZB over voorgaande jaren terugvragen?
Zoals eerder genoemd kan er binnen zes weken nadat een aanslag OZB is opgelegd bezwaar gemaakt worden. Dus alleen als u in een lopende bezwaarperiode zit, kunt u nog een beroep doen op de betreffende aanslag voor de OZB. In alle andere gevallen kunnen wij hooguit de teveel betaalde OZB bij de gemeente ambtshalve voor u terugvragen. De gemeente hoeft hier echter geen gevolg aan te geven. Uiteraard zullen wij voorgaande jaren meenemen in het bezwaar voor de OZB-aanslag voor 2017.

Indien u twijfels heeft over de OZB en/of WOZ-waarde van uw recreatiewoning, neem dan gerust contact met ons op via communicatie@nbceelman.nl of 0222-314141.