Heb je een Nederlands of buitenlands landgoed in bezit, vruchtgebruik of erfpacht? Ga dan na of je het landgoed kunt laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928. Je hebt dan recht op fiscale faciliteiten. Per 1 januari 2021 zijn wel de voorwaarden voor rangschikking aangescherpt.

Voorwaarden rangschikking
Zo is het percentage natuurterreinen of houtopstanden waarmee de oppervlakte van een landgoed moet zijn bezet, verhoogd. Voor landgoederen die al gerangschikt zijn, is onder voorwaarden voorzien in overgangsrecht.

Extra fiscale faciliteiten
De fiscale faciliteiten gelden voor diverse belastingen. Per faciliteit kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Ook kunnen er extra fiscale faciliteiten zijn wanneer een landgoed wordt opengesteld voor publiek.

Tien jaar overgangsrecht
In het geval het landgoed al is gerangschikt, is het goed te controleren of het landgoed vanaf 1 januari 2021 nog steeds aan de voorwaarden voor rangschikking voldoet. Voor landgoederen die voldoen aan de op 31 december 2020 geldende voorwaarden, maar niet aan de op 1 januari 2021 geldende strengere voorwaarden, geldt overgangsrecht. De huidige voorwaarden blijven dan nog maximaal 10 jaar gelden. Het voordeel daarvan is: je kunt nog maximaal 10 jaar gebruikmaken van fiscale faciliteiten én je hebt tijd voor aanpassingen van het landgoed, bijvoorbeeld het creëren van extra bos en natuur om aan de nieuwe voorwaarden te kunnen voldoen. Voldoet het landgoed na de overgangstermijn van 10 jaar niet aan de nieuwe voorwaarden? Dan vervalt de rangschikking. Je krijgt dan in 2031 een voor bezwaar vatbare beschikking.

Let op! Het maken van bezwaar tegen het verliezen van de rangschikking is alleen zinvol als het landgoed op 1 januari 2031 wel voldoet aan de rangschikkingsvoorwaarden zoals opgenomen in het dan geldende Rangschikkingsbesluit NSW.

Nog niet gerangschikt landgoed
In het geval het landgoed nog niet is gerangschikt, is het goed te controleren of het landgoed voldoet aan de voorwaarden voor rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928. Is dit het geval, dan kun je gebruikmaken van de fiscale faciliteiten voor diverse belastingen.

Buitenlands landgoed
Een in het buitenland gelegen landgoed kan onder voorwaarden worden gerangschikt, wanneer het een element vormt van het Nederlands cultureel erfgoed.

Rechtspersonen en vennootschappen
Heb je het landgoed ingebracht in een rechtspersoon of vennootschap? Ook in dat geval kun je onder voorwaarden gebruikmaken van diverse fiscale faciliteiten.

Tip! Vervalt de rangschikking na de overgangstermijn van maximaal 10 jaar? Voor sommige fiscale faciliteiten geldt een instandhoudingseis van 25 jaar. Na de overgangstermijn zouden daarom bepaalde genoten faciliteiten mogelijk terugbetaald moeten worden. Omdat dat onwenselijk is geacht, is daarvoor een regeling in het leven geroepen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.