Het tarief van de gedifferentieerde premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds, de Aof-premie, gaat vanaf 2023 voor kleine werkgevers omlaag. Wat de nieuwe premie exact wordt, is nog niet bekend.

Gedifferentieerde Aof-premie
Met ingang van 1 januari 2022 is de basis-Aof-premie vervangen door een gedifferentieerde premie. Vanaf deze datum betalen kleine werkgevers een lagere gedifferentieerde Aof-premie dan middelgrote en grote werkgevers.

Kleine werkgever
Een werkgever is klein als de premieloonsom van de werkgever maximaal 25 keer het gemiddelde premieloon per werknemer per jaar bedraagt.

Let op! Het gemiddelde premieloon wordt jaarlijks door het UWV vastgesteld en bedraagt voor 2023 €36.200. Het premieloon van de werkgever is het premieloon van jaar t-2. Voor de premie 2023 is dus het premieloon van het jaar 2021 van belang.

Tip! Een startende werkgever wordt tijdens de eerste twee jaar aangemerkt als kleine werkgever. Dat geldt niet als de start plaatsvindt vanuit een overgang van een onderneming.

Verlaging vanaf 2023
Voor de kleine werkgever wordt de Aof-premie vanaf 2023 verlaagd. Hiervoor is in 2023 €230 miljoen beschikbaar, oplopend naar €301 miljoen in de periode 2024-2027 en €401 miljoen in de periode daarna. De exacte premie voor 2023 is nog niet bekend, maar deze zal ongeveer een half procentpunt lager zijn dan zonder het budget van €230 miljoen het geval zou zijn geweest. In getallen betekent dit voor een werkgever met tien (gemiddeld verdienende) werknemers een voordeel van ongeveer €1.800.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.