Als DGA moet je jaarlijks ten minste een minimumbedrag aan salaris uit de BV opnemen. Door dit te verminderen met kostenvergoedingen en de bijtelling voor de auto van de zaak, wordt het gebruikelijk loon lager.

Gebruikelijk loon
Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij de BV, indien een van deze bedragen meer is dan €47.000. Is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan €47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag.

Belast in box 1
Het gebruikelijk loon van de DGA wordt belast in box 1 en dat tarief loopt al snel op tot 49,5%. Het is daarom meestal lucratief het gebruikelijk loon zo laag mogelijk te houden. Je kunt dan het gebruikelijk loon verlagen met belaste en onbelaste kostenvergoedingen. Deze moeten wel duidelijk aan de DGA zijn toe te rekenen. Ook mag je het gebruikelijk loon verminderen met de bijtelling vanwege het privégebruik van de auto van de zaak.

Voorbeeld:
Kostenvergoedingen €2.000
Bijtelling auto van de zaak €11.000 (22% x €50.000)
Totaal €13.000

Je kunt het gebruikelijk loon in dit voorbeeld verlagen met €13.000. Zou je normaal gesproken een gebruikelijk loon van €47.000 op moeten nemen aan salaris, dan kun je dat in deze situatie dus beperken tot €47.000 -/- €13.000 = €34.000.

Tip! Overweeg ook om in plaats van een gebruikelijk loon jezelf dividend uit te keren. Dat kan voordeliger zijn.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.