Als DGA ben je verplicht jaarlijks salaris aan de BV te onttrekken, het zogeheten gebruikelijk loon. Hoe hoog dit salaris is, hangt onder meer af van wat de medewerkers verdienen. Is dit bij een van hen meer dan €47.000, dan mag je in principe jezelf niet minder uitkeren.

Gebruikelijk loon
Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij de BV indien een van deze bedragen meer is dan €47.000. Is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan €47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag.

Wie eist, bewijst
In een rechtszaak (rechtbank Noord-Holland) was een DGA van mening dat hij zichzelf een lager gebruikelijk loon kon uitkeren dan dat van de meest verdienende werknemer. Hij stelde dat dit meer was dan 75% van het loon van de voor hem meest vergelijkbare dienstbetrekking. Hij diende dit aannemelijk te maken, maar slaagde hierin niet. Zo bleef tijdens de zitting onduidelijk wat nu de verantwoordelijkheden waren van de directeuren van andere bedrijven waarmee de directeur van de BV zich vergeleek.

Rekeningcourant
Bovendien wees ook de oplopende rekeningcourantschuld van de DGA erop dat er te weinig salaris was betaald. Het verweer van de DGA dat uitbetaling van een hoger gebruikelijk loon de BV in financiële moeilijkheden zou brengen, sneed ook geen hout. De reserves van de BV waren hiervoor namelijk ruim voldoende, aldus de rechtbank. De naheffing loonheffingen van ruim een ton bleef dan ook in stand.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.