Werkt jouw partner mee in de eenmanszaak en ontvangt jouw partner daarvoor een vergoeding? Dan is deze niet aftrekbaar van de winst als deze vergoeding lager is dan €5.000.

Voorwaarden beloning partner
Een beloning aan een meewerkende partner kan in beginsel in aftrek komen op de winst als:

  • door de partner ook daadwerkelijk werkzaamheden zijn verricht;
  • de omvang van die werkzaamheden meer is dan de hulp en bijstand die onder partners gebruikelijk is, en
  • de beloning niet hoger is dan normaal gebruikelijk voor dit soort werkzaamheden.

Discussie
De regering wilde in de jaren tachtig voorkomen dat veel discussie zou ontstaan over de vraag of de beloning aan een partner voldoet aan deze voorwaarden. Om die reden zijn vanaf de jaren tachtig al lage beloningen aan partners niet aftrekbaar van de winst in een eenmanszaak.

Let op! Tegenwoordig betekent dit dat een arbeidsbeloning aan een partner lager dan €5.000 niet aftrekbaar is van de winst in een eenmanszaak. Daar staat tegenover dat de partner ook geen belasting betaalt over deze arbeidsbeloning.

Strijd met gelijkheidsbeginsel
Een ondernemer die aan zijn echtgenote een jaarlijkse arbeidsbeloning betaalde van €1.500 vond dat de niet-aftrekbaarheid in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. Een vergoeding die hij betaalt aan iemand die niet zijn partner is, is immers wel aftrekbaar van de winst. De Hoge Raad was het niet eens met de ondernemer en oordeelde onlangs dat geen sprake was van strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel.
Dit betekent dat een arbeidsbeloning aan een partner lager dan €5.000 nog steeds niet aftrekbaar is van de winst in een eenmanszaak.

Meewerkaftrek
Als geen arbeidsbeloning aan de partner wordt toegekend, zou de meewerkaftrek toegepast kunnen worden. De meewerkaftrek is een percentage van de winst dat oploopt van 1,25% tot 4% van de winst. Hoe meer meegewerkte uren, des te hoger het toe te passen percentage.

Let op! Voor de meewerkaftrek geldt wel een aantal voorwaarden. Zo moet de partner minimaal 525 uren per jaar in de onderneming werken zonder vergoeding of een vergoeding lager dan €5.000.

Tip! De keuze tussen de arbeidsbeloning of toepassing van de meewerkaftrek kan jaarlijks opnieuw gemaakt worden. Welke keuze aantrekkelijk is, is afhankelijk van verschillende factoren.

Laat je daarover goed informeren. Houd er in ieder geval rekening mee dat het maximale belastingaftrektarief van de meewerkaftrek in 2022 nog maar 40% bedraagt en vanaf 2023 nog maar ongeveer 37%.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.