Met terugwerkende kracht – vanaf 1 januari 2020 – is het standpunt over de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) bij tijdelijke urenuitbreiding gewijzigd. Dat heeft het vorige kabinet nog bepaald. Heb je daardoor te veel AWf-premie betaald? Dan kun je de te veel betaalde premie terugkrijgen.

Wat is gewijzigd?
Het oorspronkelijke standpunt was dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een aparte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is. Hierop was daarom altijd de hoge AWf-premie van toepassing. Nu is bepaald dat een tijdelijke urenuitbreiding ook een tijdelijke wijziging van een bestaande arbeidsovereenkomst kan zijn, waardoor de lage AWf-premie van toepassing is.

Gevolgen voor de AWf-premie
Voor 2020, 2021 en 2022 geldt voor de tijdelijke urenuitbreiding dezelfde AWf-premie als voor de oorspronkelijke uren. Betaal of betaalde je voor de bestaande arbeidsovereenkomst de lage premie AWf? Dan heb je misschien over eerdere aangiftetijdvakken in 2020 en 2021 te veel AWf-premie betaald voor de tijdelijke urenuitbreiding. Het gewijzigde standpunt heeft geen gevolgen voor jou als je voor de bestaande arbeidsovereenkomst de hoge AWf-premie betaalt of betaalde.

Tijdelijke urenuitbreiding soms wél een aparte arbeidsovereenkomst
In de volgende situaties is de tijdelijke urenuitbreiding nog wel een aparte arbeidsovereenkomst:

  • de werkzaamheden of arbeidsvoorwaarden voor de urenuitbreiding verschillen wezenlijk van die van de bestaande arbeidsovereenkomst;
  • je bent met de werknemer voor de urenuitbreiding expliciet een aparte arbeidsovereenkomst overeengekomen.

In deze situaties verandert er niets. Op deze aparte arbeidsovereenkomst is en blijft de hoge AWf-premie van toepassing.

Hoe krijg je de te veel betaalde premie AWf terug?
Om de te veel betaalde AWf-premie terug te krijgen, moet je de aangiften loonheffingen over 2020 en 2021 corrigeren. Op de website van de Belastingdienst is een stappenplan te vinden.

Voor elk aangiftetijdvak in 2020 dat je volgens het gewijzigde standpunt mag corrigeren, verzend je een losse correctie. De Belastingdienst betaalt het te veel betaalde bedrag terug of verrekent dat met openstaande schulden. Heb je bijzonder uitstel van betaling vanwege de Coronacrisis? Dan maakt de Belastingdienst de teruggaaf naar je over. Deze wordt dan niet verrekend.

Voor verstreken aangiftetijdvakken van 2021 verzend je de correcties uiterlijk bij de aangifte over het laatste aangiftetijdvak (december of 13e periode). De teruggaaf van de te veel betaalde AWf-premie kun je verrekenen met de afdracht over het laatste tijdvak. Heb je al aangifte over het laatste tijdvak gedaan? Dan kun je tot en met 31 januari 2022 de aangifte over december of 13e periode nogmaals verzenden, maar dan met de correcties over de afzonderlijke aangiftetijdvakken daarbij.

Let op! Het gewijzigde standpunt geldt voor 2020, 2021 en 2022. De Belastingdienst komt later met informatie over hoe je met tijdelijke urenuitbreidingen vanaf 2023 moet omgaan en wat voor invloed dat heeft op de AWf-premie.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.